Lạnh  xương sống với tình trạng nhân quyền tại Việt Nam

“Lạnh xương sống với tình trạng nhân quyền tại Việt Nam” là tiêu đề bài viết mới nhất của nữ nghị sỹ châu Âu Saskia Bricmont, thuộc đảng Xanh, đăng trên trang web chính thức của mình vào ngày 25-9-2020.…
Vietnam ratifies EVFTA, seeking to reduce dependence on China

Nearly 95% of the legislators of Vietnam’s National Assembly voted in the process of approving the two agreements with the EU: the Free Trade Agreement and the Investment Protection Agreement. After the Vietnamese parliament completes the procedure for ratifying the…
Trade agreement passed: Party fears of independent trade unions

The European Parliament (EP) on Feb12 formally approved the EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) despite Vietnam’s poor human rights record. The voting rate for EVFTA is: 401 votes for, 192 votes against, and 40 abstention. About the Investment Protection Agreement…