14.9.2020: Bà con Đồng Tâm đón cô chú, anh chị em trở về từ phiên toà oan nghiệt đã ra viếng mộ cụ Kình ngay trong đêm

Những người dân vừa được thả khỏi toàn án đã về Đồng Tâm viếng cụ Lê Đình Kình trong đêm 14.9.2020

14.09.2020

21h15 : Bà con Đồng Tâm đón cô chú, anh chị em trở về từ phiên toà oan nghiệt đã ra viếng mộ cụ Kình ngay trong đêm. Tiếng khóc oán than xé thấu trời xanh …


Video từ Livestream dài hơn 20 phút của Duyên Nguyễn. Tuy nhiên, Livestream này đã bị xoá mất hoặc đã bị ẩn…

Bình luận