Rút giàn khoan, Việt Nam nhượng bộ Tàu – Điều hải cảnh, Trung Quốc quản Biển Đông

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 23.10.2019


Bình luận